Terminy zajęć dodatkowych i konsultacji

 l.p.  Typ zajęć Termin   Prowadzący
 1.  Konsultacje z przedmiotów logistycznych i eksploatacji portów i terminali  dla klas I 

 Poniedziałek

15:20 - 16:15.

 Edyta Antkowiak Szadkowska
2.   Konsultacje z języka angielskiego dla uczniów klas I i III Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
godz. 15.30 
Sebastian Szewczyk 
3. 

 Warsztaty rękodzielnicze (decoupage, scrapbooking, filcowanie i inne (zaczynamy od 7 listopada)

Czwartek
godz.15.30 

Elżbieta
Moskal 
4. 

Kurs "Eksploatacja i pomiary urządzeń, maszyn i instalacji elektroenergetycznych" - kurs w ramach programów UE

21.10.2019r.
28.10.2019r. 
04.11.2019r. 

godz. 14.30

 

Wacław Kuźma
5. 

Kurs "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym" - kurs w ramach programów UE

17,22,23,28.10.2019

5,6,9,13,16,30.11.2019r. 

1.12.2019r. 

godziny wg harmonogramu 

 

 
6. 

SKS - koszykówka

Poniedziałek
15.30 - 16.30
 
Środa
15.30 - 16.45.

 

 

Sławomir Gierewicz 

         

Egzamin zawodowy

Etap pisemny   NOWY EGZAMIN
  termin 12.01.2017      
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji godzina
technik informatyk 4 Tiw E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami      14.00 zmiana 3
  4 Tim E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami      14.00 zmiana 3
technik mechanik 4 Tm M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń    12.00 zmiana 2  
technik mechatronik 4 Tme,    4 Tim E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych     14.00 zmiana 3
technik mechatronik 3 Tme E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10.00 zmiana 1    
technik mechanik okrętowy 4 Tmo M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych   12.00 zmiana 2  
technik logistyk 4 Tl A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych     14.00 zmiana 3
technik logistyk   A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 10.00 zmiana 1    
technik nawigator morski 4 Tn A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 10.00 zmiana 1    
monter mechatronik 3a E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10.00 zmiana 1    
           
Etap praktyczny        
           
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji termin, godzina
technik nawigator morski 4 Tn A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 9.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1    
technik logistyk 4 Tl A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych   9.01.2017               godz. 13.00  zmiana 2  
technik logistyk   A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania     9.01.2017                godz. 16.00  zmiana 3
technik mechatronik 4 Tme E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      31.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 31.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik mechanik okrętowy 4 Tmo M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik informatyk 4 Tiw,    4 Tim E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  23.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1 23.01.2017                godz. 12.00  zmiana 2 23.01.2017                godz. 16.00  zmiana 3
      24.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1    
technik mechatronik 3 Tme E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 28.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 28.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      29.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 29.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik mechanik 4 Tm M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  30.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1    
monter mechatronik 3a E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych   30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      31.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 31.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  

Nabór 2014

Technikum Morskie i Politechniczne 

W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy absolwentów gimnazjów do technikum kształcącego w następujących zawodach:

 1. technik informatyk - klasa wojskowa 
 2. technik mechanik 
 3. technik mechatronik
 4. technik budownictwa okrętowego
 5. technik mechanik okrętowy
 6. technik nawigator morski
 7. technik logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

 1. elektromechanik
 2. ślusarz
 3. operator obrabiarek skrawających
 4. monter mechatronik

Nasze klasy branży mechanicznej i stoczniowej objęte zostaną patronatem firm Klastra Morskiego. O szczegółach patronatu poinformujemy wkrótce.

  REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZCEMiP W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Gimnazjum

  • Informacje o Gimnazjum Sportowym nr 1
  • Warunki przyjęcia
  • Ważne terminy 
  • Dokumenty do złożenia

Informacje o Gimnazjum Sportowym nr 1

Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej to Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Zwiczku Piłki Nożnej i Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Szkoła działa z powodzeniem od września 2004 roku. Nauka i szkolenie sportowe realizowane są w 3 oddziałach - klasach sportowych (I-III), w oparciu o autorski program szkolenia piłkarskiego. Tutaj uczą się i szkolą utalentowani chłopcy z całego województwa zachodniopomorskiego. Młodzi adepci futbolu w sposób racjonalny mogą połączyć uprawianie ulubionego sportu z nauką. Odnoszą przy tym wiele sukcesów sportowych na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła zapewnia taką organizację obowiązkowych zajęć lekcyjnych, aby szkolenie sportowe nie wpływało ujemnie na wyniki nauczania. Oprócz kształcenia ogólnego w każdej klasie sportowej uczniowie odbywają około 20 godzin zajęć treningowych w tygodniu (w tym wychowania fizycznego). Zajęcia sportowe prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerską, współpracującą z lekarzem i fizjoterapeutą. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczno-sportową.

Uczniom spoza Szczecina zapewniamy miejsce w internacie i całodzienne wyżywienie. Nasze klasy sportowe biorą udział w Międzynarodowych turniejach piłkarskich w całej Europie. Współpracujemy z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi na terenie UE.

Placówka powstała we wrześniu 2004 roku, wówczas w całej Polsce na poziomie gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 16 Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej. W naszym województwie taki ośrodek powstał w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Hożej 6 w Szczecinie (od 1.09.2012 r. to Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej). W klasach sportowych o profilu piłki nożnej uczą się i szkolą najzdolniejsi zawodnicy z terenu całego województwa, a celem jest wyszkolenie wszechstronnego zawodnika, który będzie przygotowany do gry w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz reprezentacji Polski. Młodzież ma zapewnioną bazę szkoleniową, wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów, odpowiednio dobrany proces szkoleniowy, zbilansowane żywienie i zakwaterowanie w internacie oraz odnowę biologiczną i zajęcia na basenie. Po 10 latach działalności jesteśmy bogatsi o własne doświadczenia i obserwacje funkcjonowania podobnych zagranicznych ośrodków we Francji, Holandii i Niemczech. Wiemy, że usystematyzowane i wszechstronne szkolenie, jakie staramy się zapewniać może doprowadzić młodego uzdolnionego piłkarza do wielkich sukcesów. Zajęcia sportowe składające się z kilkunastu jednostek treningowych w tygodniu (2 razy dziennie) to podstawa do właściwego rozwinięcia talentu młodego zawodnika, który marzy, by zostać dobrym piłkarzem. Oprócz kształcenia ogólnego w każdej klasie sportowej uczniowie odbywają ok. 20 godzin zajęć treningowych w tygodniu, na które składają się m.in. trening techniki użytkowej, nauczanie i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych, trening różnych form gier oraz koordynacji ruchowej i pozostałych zdolności motorycznych. Dodatkowo raz w tygodniu uczniowie mają zajęcia na basenie, odnowę biologiczną oraz są pod stałą opieką lekarza sportowego i fizjoterapeuty. 

Więcej informacji na temat organizacji szkolenia sportowego można znaleźć również na naszej stronie internetowej www.zcemip.szczecin.pl - w zakładce „Sport w ZCEMiP”.  

 Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji:

 • pierwszeństwo w przyjęciu do klasy sportowej mają reprezentanci szerokiej kadry województwa zachodniopomorskiego w piłce nożnej wytypowani przez Wydział Szkolenia ZZPN - w danej kategorii wiekowej,
 • o przyjęciu do klasy sportowej decyduje test sprawnościowy.

Ważne terminy

Termin

Działania

Zapraszamy do zapoznania się ze szkołą po indywidualnym umówieniu na spotkanie, pod numerem telefonu: 91-44-20-944

Od 24.03.2014

do 18 kwietnia  do godz. 15.00

Składanie podań.

kwiecień 2014

Test sprawności fizycznej

26.04.2014

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych Gimnazjum  Sportowego nr 1

czerwiec 2014

Spotkanie dyrekcji, nauczycieli i trenerów z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do Gimnazjum

do 01.07.2014

do godz. 15.00

Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

07.07.2013
do godz. 14:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum Sportowego nr 1.

 UWAGA!

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w  terminie 5 dni od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata z wnioskiem.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego  gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor publicznego  gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej,, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty

- od 24 marca 2014 roku

 • zgłoszenie do gimnazjum wypełnione ręcznie, podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych;
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy 5., potwierdzona zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej;
 • karta ocen ucznia za I semestr klasy 6., podpisana przez dyrektora szkoły;
 • kserokopia aktualnej kary  zdrowia sportowca 

- do 1 lipca 2014 roku do godziny 15:00:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 •  dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne;
 •  karta zdrowia ucznia (odebrana od pielęgniarki w szkole macierzystej ucznia);
 •  odpis lub kserokopia aktu urodzenia;

Dokumenty do pobrania znajduja się na stronie naboru: ..:: TUTAJ ::..

 

Samorząd szkolny

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 2012/2013:

 1. Mateusz Sroka
 2. Małgorzata Wałach
 3. Kamil Zaborowski
 4. Mateusz Długoszewski
 5. Andżelika Waldowska
 6. Mateusz Silewicz
 7. Rafał Zapłacki
 8. Sebastian Kowalczyk
 9. Kamil Czaja
 10. Damian Warniełło
 11. Dagmara Eszner
 12. Jakub Orzechowski
 13. Katarzyna Nestoruk
 14. Jakub Paczosa
 15. Łukasz Rak
 16. Patrycja Kalbarczyk
 17. Piotr Grudzień
 18. Maciej Dziuba

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl