Odwiedziło nas

05624692

Your IP: 34.239.158.107
Dziś jest: 2019-08-26Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Harmonogram spotkań z rodzicami

 

L.p.

Termin

Tematyka

1.

21 września 2018r. o godz. 16.30

Spotkanie informacyjne, wybór rady oddziałowej, zapoznanie
z PSO oraz sposobami ustalania oceny  zachowania, dziennik elektroniczny.

2.

07 grudnia 2018r. o godz. 16.30

Klasy 1- 3 – spotkania informacyjne.

Klasy 4 - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
w szczególności niedostatecznych.

4.

04 stycznia 2019r. o godz.16.30

 

Spotkanie informacyjne, podsumowanie pierwszego semestru, prezentacja dorobku szkoły (wszystkie oddziały).

5.

29 marca 2019r. o godz.16.30

Spotkanie informacyjne (wszystkie oddziały) Informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych (klasy
maturalne).

6.

31 maja 2019r. o godz. 16.30

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
w szczególności niedostatecznych (sprawy bieżące).

 
 Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z mającymi miejsce na terenie placówek oświatowych sytuacjami nadzwyczajnymi, spotkanie w dniu 31 maja br. rozpocznie się 45 minutowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szkolenie przeprowadzą psychologowie z Małopolskiego Centrum Edukacji  Profilaktycznej w Krakowie. Zapraszamy.
 
Poniżej dla przypomnienia :
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl