Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ZCEMiP
w roku szkolnym 2023/2024

 

Ogłoszony został nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

 Dodatkowe informacje:

UWAGA :BADANIA LEKARSKIE DO KLAS MORSKICH: zgodnie z  ustawą o pracy na morzu , badania przeprowadza lekarz specjalista posiadający uprawnienia w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

 

 

UWAGA!  W Szczecinie obowiązuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady, dokumenty oraz inne informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod adresem :  https://nabor.pcss.pl/szczecin

 

 


 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zaprasza do podjęcia nauki w roku szkolnym 2022/23 w technikum lub szkole branżowej I stopnia w następujących zawodach:

TECHNIKUM MORSKIE I POLITECHNICZNE

 • technik spawalnictwa 
 • technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa  
 • technik mechatronik 
 • technik mechanik
 • technik nawigator morski - klasa mundurowa
 • technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa
 • technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa
 • technik elektroautomatyk okrętowy- klasa mundurowa- NOWOŚĆ!
 • technik przemysłu jachtowego- klasa mundurowa-NOWOŚĆ!

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechatronik

 Aby zapoznać się z charakterystyką zawodów przejdź do tej strony.

 

 


 

Ścieżka kształcenia dla  absolwentów szkoły podstawowej.

 ścieżka kształcenia

Żródło : https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2


Mamy także ofertę dla dorosłych - zapraszamy!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

- Liceum Ogólnokształcące - tryb wieczorowy, zaoczny 

- Szkoła Policealna - tryb kształcenia wieczorowy, zaoczny, stacjonarny  

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl