Odwiedziło nas

11171393

Your IP: 3.232.96.22
Dziś jest: 2021-01-27Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


harmonogram egzaminów

Etap pisemny     NOWY EGZAMIN    
  termin 2021-01-12      
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji godzina    
technik informatyk 4 Tiw 4Ti EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych     14.00 zmiana 3
    EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 10.00 zmiana 1    
technik mechanik 4 Tbom MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   12.00 zmiana 2  
technik mechatronik 4 Tme EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych     14.00 zmiana 3
technik mechatronik   EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych   12.00 zmiana 2  
technik mechanik okrętowy 4 Tmo MG.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 10.00 zmiana 1    
technik nawigator morski 4 Tn AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej 10.00 zmiana 1    
technik budownictwa okrętowego 4 Tbom MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających   12.00 zmiana 2  
technik mechanik 4Tbom MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 10.00 zmiana 1    
technik żeglugi śródlądowej 4Tz AU.40. Obsługa siłowni statkowych oraz urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych   12.00 zmiana 2  
    AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych 10.00 zmiana 1    
           
Etap praktyczny     NOWY EGZAMIN    
           
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji termin, godzina    
technik nawigator morski 4 Tn AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej 11.01.2021 godz. 9.00 zmiana 1    
technik mechatronik 4 Tme EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 15.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1 15.01.2021 godz. 12.00 zmiana 2 15.01.2021 godz. 16.00 zmiana 3
      16.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1    
technik mechanik okrętowy 4 Tmo MG.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 18.01.2021 godz. 9.00 zmiana 1 18.01.2021 godz. 15.00 zmiana 2  
technik informatyk 4 Tiw 4Ti EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 21.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1 21.01.2021 godz. 12.30 zmiana 2 21.01.2021 godz. 17.00 zmiana 3
      22.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1 22.01.2021 godz. 12.30 zmiana 2  
    EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 18.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1 18.01.2021 godz. 12.00 zmiana 2 18.01.2021 godz. 16.00 zmiana 3
technik mechanik 4 Tbom MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 13.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1    
technik budownictwa okrętowego 4 Tbom MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających   11.01.2021 godz. 13.00 zmiana 2  
    MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających   15.01.2021 godz. 16.00 zmiana 2  
technik żeglugi śródlądowej 4Tz AU.40. Obsługa siłowni statkowych oraz urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 13.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1 13.01.2021 godz. 12.00 zmiana 2  
Etap pisemny     STARY EGZAMIN    
  termin 2021-01-12      
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji godzina    
technik informatyk   E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami     14.00 zmiana 3
technik budownictwa okrętowego   M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych     14.00 zmiana 3
technik budownictwa okrętowego   M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 10.00 zmiana 1    
           
Etap praktyczny     STARY EGZAMIN    
           
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji termin, godzina    
technik informatyk   E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 13.01.2021 godz. 8.00 zmiana 1    
technik budownictwa okrętowego   M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych   11.01.2021 godz. 13.00 zmiana 2  
    M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 15.01.2021 godz. 9.00 zmiana 1    
technik mechatronik   E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 11.01.2021 godz. 9.00 zmiana 1    
    E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 18.01.2021 godz. 9.00 zmiana 1    
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl