Odwiedziło nas

00487858

Your IP: 54.211.34.105
Dziś jest: 2014-12-19

FaceBookTwitter


Strona główna

Życzenia Świąteczne

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

Ius est ars boni et aequi”(Prawo jest sztuką tego , co dobre i słuszne)

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń prawniczych Europy(CCBE),reprezentująca ponad  milion prawników z krajów Unii Europejskiej, podjęła decyzję o ustanowieniu

10 grudnia 2014 roku wspólnie ze Światowym Dniem Praw Człowieka,Europejskiego Dnia Prawnika.

Jego celem jest promowanie idei państwa prawnego i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka.

Tematem tegorocznego projektu jest zagwarantowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży, relacje klient-prawnik, których podstawą jest zaufanie i poufność.

W naszej szkole gościliśmy Pana Mecenasa Zbigniewa Olecha, który spotkał się z uczniami klas trzecich.

W pierwszej części spotkania prawnik omówił zawody prawnicze i dziedziny prawa oraz wskazał, kiedy przydatna jest pomoc prawna i jak z niej korzystać.

Następnie mecenas Olech podał przykładowe kazusy, których celem było pokazanie,że prawo dotyczy każdej dziedziny życia i każdego z nas:zawieranie umów ustnych pisemnych, umieszczenie cudzego zdjęcia na Facebooku, prawo do bycia zapomnianym, zakupy w internecie, obrona konieczna. Kazusy były punktem wyjścia do dyskusji z uczniami, podejmowania próby rozwiązywania przykładowych problemów, omówienia ich z punktu widzenia prawa i przyjęciu rozstrzygnięć, jakie podjął sąd w konkretnej sprawie.

3 grudnia - VII Turniej Wiedzy o Zawodach

Dnia 03 grudnia 2014r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap VII Turnieju Wiedzy o Zawodach, organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku.

Celem głównym Turnieju jest przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. 

A także:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach, 
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych, 
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium, 
  • podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. 

W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klasy 1Tl: Alicja Piecyk, Emilia Sikorska, Magdalena Gęborowska, Paulina Kramer, Adrianna Sas, Dawid Buczek, Wioleta Stefanko, Kamil Stępień oraz klasy 2Tl: Beata Gusiew, Roksana Śluz,  Kamila Bartosik, Justyna Gabryjałowicz, Marco Czarnecki. 

Wszyscy zakwalifikowali się do kolejnego etapu w styczniu – konkursu międzyszkolnego. Finał odbędzie w Białymstoku już po feriach. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. 

Koordynatorem szkolnego etapu była pani Edyta Antkowiak-Szadkowska, a osobą wspomagającą od strony technicznej pan Mariusz Szadkowski.