Odwiedziło nas

02881561

Your IP: 54.196.86.89
Dziś jest: 2018-05-24

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Ośrodek BHP

Ośrodek BHP wykonuje zadania służby bhp na rzecz szczecińskich szkół i placówek nadzorowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego, zatrudniających do 100 pracowników. W Ośrodku zatrudnionych jest 7 osób.

Dyrekcja Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego zapewniła pracownikom Ośrodka funkcjonalne pomieszczenia do pracy biurowej oraz audiowizualną salę do szkoleń ogólnych (wstępnych) w zakresie BHP, wyposażoną w komputery, sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Ośrodek posiada 8 stanowisk pracy wyposażonych w niezbędny sprzęt biurowy, komputery i Internet. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane przepisami uprawnienia kwalifikacyjne.

Inspektorzy ds. BHP - potrafią przeprowadzić audit w zakresie ochrony pracy i nauki, zidentyfikować zagrożenia wypadkowe, ocenić ryzyko zawodowe, sporządzić profesjonalnie dokumentację powypadkową, podpowiedzieć dyrektorowi nadzorowanej szkoły, jakie zastosować działania korygujące i zapobiegawcze.

Zatrudnieni w Ośrodku inspektorzy posługują się sprawdzonymi procedurami działania w zakresie monitorowania zagrożeń oraz jednolitym systemem dokumentowania spraw BHP, co jest między innymi wynikiem ponad sześciu lat doświadczeń i umiejętności pracy zespołowej.