Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 

  • 13 - 17 września: tydzień integracji środowiska uczniowskiego. Dwudniowe spotkania integracyjne klas 
  • 14 października: odbywają się działania o charakterze wychowawczym),
  • 15 października, 
  • 12 listopada,
  • 2 maja, 4-9 maja,
  • 17 czerwca.

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl