Odwiedziło nas

02035737

Your IP: 54.162.10.211
Dziś jest: 2017-09-19

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (2)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

Informacje o szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: 8 godz. 

 

Prowadzący: specjaliści do spraw BHP posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych oraz okresowych, pracownicy obsługujący placówki oświatowe gminy miasto Szczecin, doświadczenie praktyczne w zakresie działania służb BHP. Nasi wykładowcy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie z dziedziny prawa pracy, zagrożeń, ppoż. oraz udzielania pomocy.

 

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych

  z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenie czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej

  i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),

  w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

Cena:  W cenie serwis kawowy i zaświadczenie o ukończonym kursie.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  20 września 2017 r. (środa) godz. 9.00-15.30

 

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

 

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Szkolenia okresowe BHP

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia okresowego BHP bezpośrednio w siedzibie Klienta. Minimalna grupa 15 osób - cena do negocjacji. W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z biurem telefonicznie pod numerem 91 43 161 00, 91 4282498 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - biurowych

 

1) szkolenie jednodniowe

19 września 2017r. godz. 9.00-15.00 (8h)

2)szkolenie dwudniowe

26.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) I część

27.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) II część

Program i formularz zgłoszeniowy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

1) szkolenie jednodniowe

20 września 2017r. godz. 9.00-15.00

2) szkolenie dwudniowe

26.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) I część

27.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) II część

Program i formularz zgłoszeniowy

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

 

1) szkolenie jednodniowe

19 września 2017r. godz. 9.00-15.00 (8h)

2) szkolenie dwudniowe

26.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) I część

27.10.2017r. - g. od 15.00 do 18.00 (4h) II części

Program i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Forma samokształcenia kierowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje o szkoleniu

Czas trwania szkolenia: 16 godz. (8 godzin szkolenie stacjonarne w ZCEMiP, 8 godzin szkolenie prowadzone metodą samokształcenia kierowanego)

 

Prowadzący: specjaliści do spraw BHP posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych oraz okresowych, pracownicy obsługujący placówki oświatowe gminy miasto Szczecin, doświadczenie praktyczne w zakresie działania służb BHP. Nasi wykładowcy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie z dziedziny prawa pracy, zagrożeń, ppoż. oraz udzielania pomocy.

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bhp.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

5.Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań  pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

Cena:  W cenie serwis kawowy, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie na druku MEN.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  19 września 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 15.30

 

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

 

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy

 

Harmonogram naboru do internatu

Harmonogram naboru do burs i internatów w roku szkolnym 2017/2018

LP.

TERMIN

DZIAŁANIE

REKRUTACJA DO PONADGIMNAZJALNYCH

 

do 09.06

Składanie podań o kontynuowaniu pobytu w internacie / bursie

 

 

12.06-30.06

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy/internatu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły)

23-27.06 uzupełnianie dokumentacji o świadectwo gimnazjalne oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

03.07-10.07 (do 12:00)

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

03.07 – ogłoszenie wyników naboru

do 07.07 – potwierdzenie woli nauki (do 12:00)

 

10.07 (do 16:00)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatów / burs

 

 

10.07-25.07

Deklaracja woli zamieszkania w bursie / internacie

 

 

26.07 (do 12:00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatów i burs

26.07 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do szkoły (do 12:00)

 

26.07- 28.07

Przyjmowanie:

 • odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

 • wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy/internatu,

 

 

5 dni od wpłynięcia odwołania

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy / internatu

 

 

7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy / internatu

Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy / internatu do Dyrektora placówki

 

 

29.08

Rekrutacja uzupełniająca

 

 

30.08

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatów /burs w naborze uzupełniającym

 

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

Informacje o szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: 8 godz. 

 

Prowadzący: specjaliści do spraw BHP posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych oraz okresowych, pracownicy obsługujący placówki oświatowe gminy miasto Szczecin, doświadczenie praktyczne w zakresie działania służb BHP. Nasi wykładowcy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie z dziedziny prawa pracy, zagrożeń, ppoż. oraz udzielania pomocy.

 

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych

  z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenie czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej

  i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),

  w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

Cena:  W cenie serwis kawowy i zaświadczenie o ukończonym kursie.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  20 września 2017 r. (środa) godz. 9.00-15.30

 

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

 

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy