Odwiedziło nas

05188803

Your IP: 34.207.78.157
Dziś jest: 2019-06-17Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


EPUAP ZCEMiP

Adres skrytki pocztowej w usłudze ePUAP: /ZCEMiP/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

Ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (2)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

Informacje o szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: 8 godz. 

 

Prowadzący: specjaliści do spraw BHP posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych oraz okresowych, pracownicy obsługujący placówki oświatowe gminy miasto Szczecin, doświadczenie praktyczne w zakresie działania służb BHP. Nasi wykładowcy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie z dziedziny prawa pracy, zagrożeń, ppoż. oraz udzielania pomocy.

 

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych

  z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenie czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej

  i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),

  w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

Cena:  W cenie serwis kawowy i zaświadczenie o ukończonym kursie.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  27 marca 2018r. 9.00-15.00

 

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

 

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy

 

Aktualizacja wiedzy z zasady opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

AKTUALIZACJA WIEDZY Z ZASADY OPRACOWANIA I WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ OPARTEGO NA PROCEDURACH HACCP Z ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

Informacje o szkoleni

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Prowadząca:

Agnieszka Potocka – zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym oraz zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. Wieloletni pracownik Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Specjalista z dziedziny technologii żywności, wieloletni staż pracy w inspekcji sprawującej nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu artykuły spożywcze. Biegła znajomość prawa żywnościowego UE i krajowego, systemów zarządzania jakością w zakładach branży przemysłu spożywczego.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące kontroli jakości zdrowotnej żywności i żywienia.
 2. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 3. Jakość żywności i systemy jej zapewnienia w przetwórstwie  żywności.
 4. Charakterystyka podstawowych systemów kontroli wewnętrznej zapewniających kształtowanie prawidłowej jakości produktów spożywczych.
 5. System  HACCP – istota i cechy systemu.
 6. Terminologia systemu HACCP.
 7. Zasady i etapy realizacyjne systemu HACCP.
 8. Rodzaje i charakterystyka zagrożeń związanych z produkcją żywności: zagrożenia mikrobiologiczne, zagrożenia chemiczne, zagrożenia fizyczne.
 9. Identyfikacja krytycznych punktów kontrolnych i kryteriów dla każdego punktu.
 10. Monitorowanie procesów w krytycznych punktach kontrolnych, działania korygujące
  i weryfikacja systemu.
 11. Dokumentacja w systemie HACCP.
 12. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu.
 13. Dyskusja.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz.622).

Cena:  W cenie serwis kawowy oraz zaświadczenie.

W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych, szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Termin:  9 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 9.00-15.00

Miejsce: ulica Hoża 6, Szczecin

Kontakt: 

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego nr 5

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

tel. 91 4316100    tel./fax  914282498

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Formularz zgłoszeniowy

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Szkolenia okresowe BHP

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia okresowego BHP bezpośrednio w siedzibie Klienta. Minimalna grupa 15 osób - cena do negocjacji. W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z biurem telefonicznie pod numerem 91 43 161 00, 91 4282498 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - biurowych

 

 

trwa nabór

 

Program i formularz zgłoszeniowy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

trwa nabór

Program i formularz zgłoszeniowy

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

 Forma samoksztełcenia kierowanego

trwa nabór
Program i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl