Odwiedziło nas

08608865

Your IP: 18.208.126.130
Dziś jest: 2020-07-13Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Zajęcia na temat rekrutacji do służby w policji

W dniach 25 – 27 lutego uczniowie klas maturalnych spotkali się z policjantami Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Pani st. posterunkowy Natalia Kolankowska i pan st. posterunkowy Wojciech Śmigielski zapoznali uczniów ze specyfiką pracy w Policji, wymaganiami stawianymi kandydatom i procesem rekrutacji do służby.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły się do popularyzacji służby w szeregach Policji oraz zmiany postrzegania zawodu policjanta.

Koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego K. Michoń

Profilaktyka zdrowia

rekomendacje      

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie - materiał Ministerstwa Zdrowia

Szkolny konkurs recytatorski „Wiersze o ojczyźnie” został rozstrzygnięty

W środę, 26 lutego, w szkolnej bibliotece odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Wiersze
o ojczyźnie”, który był jedną z wielu uroczystości i konkursów organizowanych z okazji Tygodnia Kultury i Języka Polskiego. W kameralnej atmosferze szkolnej biblioteki uczniowie recytowali wiersze m.in. K. I. Gałczyńskiego, T. Kubiaka, E. Słońskiego, J. Słowackiego, Cz. Miłosza, K.K. Baczyńskiego,
A. Słonimskiego i W. Szymborskiej. Komisja konkursowa w składzie: Panie dyrektor Elżbieta Moskal
i Joanna Grębosz – Cichocka oraz Anna Brzezin – Bujnowska stanęła przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów spośród prezentujących własną interpretację wierszy uczniów.  Jury oceniając występy uczniów, brało pod uwagę dobór repertuaru, oryginalność interpretacji i ogólny wyraz artystyczny. Po naradzie komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce Gabrielowi Orkiszewskiemu z klasy 4Tiwa, który zaprezentował wiersz Stanisława Balińskiego pt. „Ojczyzna Szopena”, drugie miejsce zdobyła Natalia Kowalska z klasy 1LotG wierszem Juliusza Słowackiego
„ W pamiętniku Zofii Bobrówny”, natomiast trzecie miejsce ex aequo – Samanta Mąkowska z klasy 2Tn, która prezentowała wiersz Edwarda Słońskiego „Dla tej, co nie zginęła…” oraz Piotr Martenka
z klasy 1TmeP – prezentujący wiersz Jana Kasprowicza „Rzadko na moich wargach”.

Publiczność, która w tym roku mogła przyznać swoją nagrodę, zadecydowała, że otrzyma ją Aleksandra Antoniewska z klasy 1TiwG, która zdobyła uznanie publiczności, recytując wiersz Wisławy Szymborskiej pt.  „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.

Gratulujemy laureatom i wszystkim miłośnikom poezji z naszej szkoły, którzy wzięli udział
w konkursie.

DBI 2020

Uczniom klas pierwszych dziękujemy za rozwiązanie testu dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie:) Wyniki zapisaliśmy, formularz wyłączyliśmy.

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl