Rekomendacje dla Internatu ZCEMiP

Na tej stronie zamieszczać będziemy sukcesywnie rekomendacje rodziców, uczniów i innych instytucji dla naszego Internatu. 


Dyplomy, podziękowania, laudacje dla wolontariuszy,

wychowanków i wychowawców internatu

 

 

 

 

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl