Odwiedziło nas

04967489

Your IP: 35.175.248.25
Dziś jest: 2019-05-22Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Czym się zajmujemy?

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej to publiczna placówka oświatowa Gminy Miasto Szczecin.

Głównym profilem działalnosci jest kształcenie młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. W skład ZCEMiP wchodza:

 1. Technikum Morskie i Politechniczne kształcace w zawodach technik:
  • informatyk (klasa wojskowa)
  • mechatronik
  • mechanik'mechanik okrętowy (klasa morska)
  • nawigator morski (klasa morska)
  • logistyk
 2. Zasadnicza szkoła zawodowa kształcaca w zawodach:
  • elektromechanik
  • monter mechatronik
 3. Gimnazjum Sportowe działajace we współpracy z ZZPN
 4. Liceum ogólnokształcace dla dorosłych w formie wieczorowej i zaocznej
 5. Policelane szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych

Pozaformale kształcenie dorosłych odbywa się także w Ośrodku Ksztłcenia Kursowego współpracujacym z Ośrodkiem Kształcenia Praktycznego, gdzie osoby dorosłe moga podnosic kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkoleniach i innych formach doskonalenia.

Realzujemy też bezpłatne szkolenia w ramach funduszy unijnych. 

 Naszym celem jest zapenienie jak najlepszych warunków kształcenia wszystkim klientom naszej placówki.  

Zapraszamy!

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl