Odwiedziło nas

02881555

Your IP: 54.196.86.89
Dziś jest: 2018-05-24

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Harmonogram spotkań z rodzicami

 

L.p.

Termin

Tematyka

1.

22 września 2017r.

  • godz. 16.00 (klasy pierwsze)

  • godz. 17.00 pozostałe klasy

Klasy pierwsze i pozostałe klasy GS nr 1, TMiP

(spotkanie informacyjne, wybór rady oddziałowej, zapoznanie
z PSO oraz sposobami ustalania oceny  zachowania, dziennik elektroniczny).

Wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych serdecznie zapraszamy na uroczystość ślubowania (godz. 16.00, hala sportowa), która poprzedzi spotkanie w salach lekcyjnych.

2.

1 grudnia 2017r. o godz. 16.30

Klasy 1- 3 – spotkania informacyjne.

Klasy 4 - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
w szczególności niedostatecznych.

4.

12 stycznia 2018r. o godz.16.30

 

12 stycznia 2018r. o godz. 17.00

Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów mieszkających w internacie.

Spotkanie informacyjne, podsumowanie pierwszego semestru, prezentacja dorobku szkoły (wszystkie oddziały).

5.

6 kwietnia 2018r. o godz.16.30

Spotkanie informacyjne (wszystkie oddziały) Informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych (klasy
maturalne).

6.

25 maja 2018r. o godz. 16.30

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
w szczególności niedostatecznych (sprawy bieżące).