Strona główna

Przemysł 4.0 - staże informatyczne uczniów ZCEMiP

W dniach 18-19.04.2024r. Dyrektor ZCEMiP w Szczecinie, Pani Elżbieta Moskal wraz Koordynatorem projektu pn.: „Przemysł 4.0 - staże informatyczne uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, Akcja KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, odbyli wizytę przygotowawczą w Irlandii, celem ustalenia wszelkich szczegółów technicznych i organizacyjnych powakacyjnego pobytu naszych uczniów oraz nauczycieli w Mallow. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie a naszym gospodarzem i jednocześnie Partnerem projektu była międzynarodowa organizacja pn.: Your International Training, Mallow, Irlandia.

Zapraszamy na fb.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl