Odwiedziło nas

08609664

Your IP: 18.208.126.130
Dziś jest: 2020-07-13Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

ZCEMIP w pigułce dla kandydatów i nie tylko

 

Rekrutacja 2020/2021 na skróty

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,


od dnia 15 czerwca br. możliwe jest składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W Szczecinie obowiązuje elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady, dokumenty oraz inne informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są pod adresem :  https://nabor.pcss.pl/szczecin

Rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest w zakładce „Dokumenty”.

 Przy składaniu wniosku należy zachować odpowiednią kolejność:

 1. Wypełnij wniosek w systemie,
 2. Wydrukuj wniosek, przekaż rodzicom do podpisania oraz zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz na swoim indywidualnym koncie w systemie,
 3. Dołącz na swoim koncie wszystkie niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia) i jeśli wymagają one podpisu rodziców to przed zeskanowaniem przekaż rodzicom do podpisania
 4. Po skompletowaniu dokumentów złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce Dokumenty.


Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją elektronicznego składania dokumentów !

Zasady rekrutacji do technikum i szkoły branżowej ZCEMiP znajdują w menu Rekrutacja 2020/2021 po lewej stronie ekranu. 

 

UWAGA! Kandydaci do klas morskich

W przypadku kandydatów na kierunki: technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu musi mieć formę świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio świadectwa zdrowia , rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Świadectwo  składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

Terminy powyższe dotyczą także orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w pozostałych zawodach!

 

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Wszelkie pytania związane z rekrutacją do szkoły  można kierować drogą elektroniczną na adres:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub
 • telefonicznie w godzinach pracy szkoły: 8.00 - 15.30 pod nr 91 44-20-944.

 

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Maturzysty

Dobrze poinformowani mniej się denerwują – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia. Ze szczegółami możecie zaznać się tutaj

Matura 2020

Kochani! 

Już za kilka dni matura:) Aby nikt z Was nie zapomniał ustawić budzika na odpowiednią godzinę;), poniżej przypominamy harmonogram poszczególnych egzaminów. W związku z wyjątkową sytuacją zmianie musiały ulec również niektóre procedury. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w plikach.

 1. Harmonogram egzaminu maturalnego
 2. Ważniejsze terminy związane z egzaminem maturalnym
 3. Wejścia na egzamin maturalny
 4. Wytyczne dla uczniów
 5. Wytyczne CKE, MEN i GIS

 

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl