Odwiedziło nas

03580361

Your IP: 54.161.71.87
Dziś jest: 2018-09-19

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9.00 na boisku szkolnym.

Obowiązuje ubiór odświętny, a uczniów klas mundurowych - umundurowanie.  

Opłaty za obóz integracyjny klas pierwszych

Przypominamy, że uczniowie kas pierwszych uczestniczą w dniach 13-14 września br. w obowiązkowym obozie integracyjnym w Łukęcinie. 

Koszt wyjazdu : 170 zł

Opłaty prosimy regulować wpłacając na konto:  13 1750 0012 0000 0000 3897 2626 z dopiskiem " Wyjazd integracyjny Łukęcin, imię i nazwisko ucznia i klasa" 

Świadczenie Dobry Start

Rodzice!

 Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

 Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

 Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

 Gdzie złożyć wnioski?

 Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

* Za pomocą bankowości elektronicznej;

* Poprzez portal Emp@tia.

 

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

* ul. Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;

* ul. Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;

* ul. Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;

* oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Więcej informacji: www.swiadczenia.szczecin.pl (zakładka „Dobry Start”)

Zakwaterowanie uczniów w internacie ZCEMiP

1. Zapraszamy w niedzielę 2 września 2018r. od godziny 15.00
W pierwszej kolejności kwaterowani będą uczniowie nowo przyjęci, którzy powinni zgłosić się do internatu z rodzicem lub opiekunem prawnym.
W dniu przyjęcia do internatu nie zapewniamy wyżywienia.

PROSIMY O DOKONANIE OPŁATY ZA INTERNAT ZA WRZESIEŃ (20 DNI) PRZED PRZYBYCIEM DZIECKA DO INTERNATU:

  • UCZNIOWIE GIMNAZJUM SPORTOWEGO: 257,50 zł
  • UCZNIOWIE KLAS TECHNICZNYCH:  415,00 zł

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO O NYMERZE:

NR KONTA: PKO BP 15 1020 4795 0000 9802 0278 3736

Lub w kasie szkoły w niedzielę od 14.00 do 16.00

2. Odpłatność za pobyt w internacie w roku szkolnym 2018/19 wynosi:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
135,00 zł za miesiąc - mieszkanie
14,00 zł dzienna stawka żywieniowa
Uczniowie Gimnazjum Sportowego
9,50zł –dzienna stawka żywieniowa
67,50zł -mieszkanie

3. Odpłatność za mieszkanie i wyżywienie od października należy regulować w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
NUMER KONTA:
PKO BP 15 1020 4795 0000 9802 0278 3736

Wniesiona opłata za posiłki ulega zwrotowi w przypadku gdy nieobecność wychowanka w internacie zostanie zgłoszona najpóźniej dzień wcześniej do godz. 10.00

4. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy. Dokumenty potrzebne do zameldowania:
- wypełniony wniosek, dostępny u wychowawców
- skrócony odpis aktu urodzenia, poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub dowód osobisty

Wychowanek, który rezygnuje z mieszkania w placówce zobowiązany jest do wymeldowania się.

Czytaj więcej: Zakwaterowanie uczniów w internacie ZCEMiP

Podkategorie

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl