Egzamin zawodowy

Etap pisemny   NOWY EGZAMIN
  termin 12.01.2017      
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji godzina
technik informatyk 4 Tiw E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami      14.00 zmiana 3
  4 Tim E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami      14.00 zmiana 3
technik mechanik 4 Tm M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń    12.00 zmiana 2  
technik mechatronik 4 Tme,    4 Tim E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych     14.00 zmiana 3
technik mechatronik 3 Tme E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10.00 zmiana 1    
technik mechanik okrętowy 4 Tmo M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych   12.00 zmiana 2  
technik logistyk 4 Tl A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych     14.00 zmiana 3
technik logistyk   A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 10.00 zmiana 1    
technik nawigator morski 4 Tn A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 10.00 zmiana 1    
monter mechatronik 3a E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10.00 zmiana 1    
           
Etap praktyczny        
           
           
zawód klasa nazwa kwalifikacji termin, godzina
technik nawigator morski 4 Tn A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 9.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1    
technik logistyk 4 Tl A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych   9.01.2017               godz. 13.00  zmiana 2  
technik logistyk   A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania     9.01.2017                godz. 16.00  zmiana 3
technik mechatronik 4 Tme E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      31.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 31.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik mechanik okrętowy 4 Tmo M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik informatyk 4 Tiw,    4 Tim E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  23.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1 23.01.2017                godz. 12.00  zmiana 2 23.01.2017                godz. 16.00  zmiana 3
      24.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1    
technik mechatronik 3 Tme E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 28.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 28.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      29.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 29.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      30.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
technik mechanik 4 Tm M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  30.01.2017                godz. 8.00  zmiana 1    
monter mechatronik 3a E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych   30.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
      31.01.2017                godz. 9.00  zmiana 1 31.01.2017                godz. 15.00  zmiana 2  
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl