Odwiedziło nas

02350748

Your IP: 54.90.237.148
Dziś jest: 2018-01-18

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/ 2018

 

L.p.

Termin

Tematyka

1.

22 września 2017r.

  • godz. 16.00 (klasy pierwsze)

  • godz. 17.00 pozostałe klasy

Klasy pierwsze i pozostałe klasy GS nr 1, TMiP

( spotkanie informacyjne, wybór rady oddziałowej, zapoznanie
z PSO oraz sposobami ustalania oceny  zachowania, dziennik elektroniczny).

Wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych serdecznie zapraszamy na uroczystość ślubowania ( godz. 16.00, hala sportowa), która poprzedzi spotkanie w salach lekcyjnych.

2.

1 grudnia 2017r. o godz. 16.30

Klasy 1- 3 – spotkania informacyjne.

Klasy 4 - informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych
w szczególności niedostatecznych.

4.

12 stycznia 2018 r. o godz. 16.30

 

12 stycznia 2018r. o godz.17.00

Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów mieszkających w internacie.

Spotkanie informacyjne, podsumowanie pierwszego semestru, prezentacja dorobku szkoły ( wszystkie oddziały).

5.

6 kwietnia 2018r. o godz.16.30

Spotkanie informacyjne ( wszystkie oddziały)Informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych ( klasy
maturalne).

6.

01 czerwca 2018r. o godz. 16.30

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
w szczególności niedostatecznych ( sprawy bieżące).