Strona główna

Mijają kolejne dni na statku...

Dni mijają na rutynowych pracach, alarmach ćwiczebnych , nauce obsługi żagli i siłowni okrętowej.

Link do posta na fb.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl