Strona główna

Konkurs Moja szkoła - ZCEMiP

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie na film promocyjny „MOJA SZKOŁA - ZCEMIP”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas ZCEMiP.
REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE SZKOŁY I NA FACEBOOKU SZKOLNYM.
Zgłoszenia do konkursu i prace można składać do Pani Edyty Antkowiak-Szadkowskiej i Pana Mariusza Szadkowskiego do dnia 01 grudnia 2023r.
 
Regulamin Szkolnego Konkurs na film promocyjny „MOJA SZKOŁA - ZCEMiP"
Szkolny Konkurs na film promocyjny „MOJA SZKOŁA - ZCEMIP” jest przeprowadzany przy współpracy z nauczycielem logistyki i informatyki, oraz pasjonatami produkcji filmowej.
1. Temat Konkursu to: „MOJA SZKOŁA - ZCEMIP”.
2. W roku szkolnym 2023/2024 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
3. Udział w Konkursie polega na nagraniu filmu promocyjnego o szkole. Może on dotyczyć wszystkich kierunków albo jednego, wybranego zawodu, w którym kształcą się uczniowie w naszej szkole. Maksymalna długość filmu to 5 min. Inne wymagania: plik w formacie MP4, w minimalnej rozdzielczości FULL HD.
4. Celem Konkursu jest aktywizacja młodzieży i zaszczepienie w uczniach pasji do tworzenia filmów.
5. Organizatorem Konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych i informatycznych ZCEMiP Pani Edyta Antkowiak-Szadkowska i Pan Mariusz Szadkowski.
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmują: Pani Edyta Antkowiak-Szadkowska i Pan Mariusz Szadkowski do dnia 01 grudnia 2023r.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 01 grudnia 2023r. w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą na płycie DVD, lub pen-drive wraz z oświadczeniem, że w filmie wykorzystano materiały wyłącznie własnego autorstwa
i zgodą na wykorzystanie filmu w całości, lub w części do celów promocji szkoły.
8. Jury w składzie: nauczyciel logistyki, nauczyciel informatyki i dyrektor szkoły wyłonią zwycięzcę konkursu.
9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
10. Wyniki zostaną ogłoszone (imię i nazwisko autora, klasa, praca autora) do dnia 16 grudnia 2023r. i upowszechnione na stronie szkoły i portalu społecznościowym szkoły Facebook.
11. Nagrody dla uczestników konkursu: laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Opracowali: Edyta Antkowiak-Szadkowska i Mariusz Szadkowski
- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl