Odwiedziło nas

00718408

Your IP: 54.167.76.176
Dziś jest: 2015-08-05

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Strona główna

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie informacyjne w dniu 04. 07.2015 r.

- o godz. 1100 - klasy 1 Tiw, 1 Tn, 1Tmo

- 1 Tmo o godz. 1200 – klasy 1 Tme, 1 Tm, 1 Tbo

Prosimy uczniów klas 1 Tn i 1 Tmo o przyjście razem z Rodzicami, ponieważ będą brane miary na mundur.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

W zakładce dla ucznia opublikowany został harmonogram egzaminów poprawkowych

ZEBRANIE Z RODZICAMI - klasa 1 G /rocznik 2002/.

 

Dnia 29 czerwca br. o godz. 16.30 /poniedziałek/ w auli szkolnej ZCEMiP ul. Hoża 6 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów naszej nowej klasy 1, która rozpocznie swoją edukację w naszej placówce już od września. Przypominamy również rodzicom i naszym nowym uczniom, że najpóźniej do dn. 30 czerwca br. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (Wniosek)

 2. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie ZCEMiP wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.

 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

 4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli1. Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

 5. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w Gimnazjum Sportowym nr 1 i w szkołach ponadgimnazjalnych ZCEMiP.

 

Terminarz rekrutacji do internatu ZCEMiP:

 

01 – 26 czerwca 2015 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie

 3- 10 lipca 2015 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek

 o przyjęcie do internatu)

 14 lipca 2015r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce

 po 15 lipca 2015 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

 26 sierpnia 2015 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce.

 

Sukces w okręgowych eliminacjach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Miło nam poinformować, że Damian Pokidański (2Tme) i Maciej Gabor (2Tm) są autorami pracy „Optoelektroniczny układ
do oceny zmian z wykorzystaniem absorpcji w bliskiej podczerwieni”, która zajęła I miejsce w grupie „R” – POMYSŁ TECHNICZNY eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A za rok szkolny 2014/ 2015. Promotorem pracy konkursowej jest Pan Grzegorz Żegliński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.