Odwiedziło nas

02350750

Your IP: 54.90.237.148
Dziś jest: 2018-01-18

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Projekty unijne w ZCEMiP dla uczniów i pracowników

Rok 2017 - 2020:

1.Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

2. Projekt praktyk i staży dla uczniów - ”Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Załącznik: Regulamin rekrutacji. Strategia rekrutacji. Oświadczenie uczestnika projektu. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe uczestnika projektu. Załącznik-rezygnacja

 

Lata 2012 - 2015:

1. Najlepszy w zawodzie

 

 

 2. Zielona energia w szkołach

W związku z uczestnictwem naszej szkoły  w Projekcie "PWP Zielona Energia w szkołach", serdecznie zapraszamy na  fanpage Projektu (https://www.facebook.com/pages/PWP-Zielona-Energia-w-Szko%C5%82ach/574485029280170?ref=ts&fref=ts ).

 


3. Więcej wiem, lepiej zarządzam 

4. Nowoczesny nauczyciel-kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie Masta Szczecin