Typy szkół i kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych

  • Drukuj

Reforma szkolnictwa, która weszła do szkół dla dorosłych 1 września br. ograniczyła liczbę typów szkół dla tego odbiorcy. Do wygaszenie zostają technikum uzupełniające dla dorosłych i liceum uzupełniające dla dorosłych. Pozostaje  jedynie 3 letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych umożliwiające zdobycie wykształcenia średniego. Jednocześnie na zawodowych kursach kwalifikacyjnych można zdobywać kwalifikacje zawodowe dające w konsekwencji możliwość uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie.

W Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej proponujemy słuchaczom następujące typy szkół:

  •  liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
  • szkoła policealna kształcąca w zawodach technik mechanik, informatyk, mechatronik oraz innych zgodnie z zainteresowaniem słuchaczy.

 W liceum słuchacze maja możliwość wyboru jednej z dwóch form kształcenia:

  • wieczorowa - zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od 15.30 do 20.35
  • zaocznej - zajęcia odbywają się w piątki (od 15.30 do 20) , soboty i niedziele (od 8.00 do 15.00).

W szkole policealne zajęci odbywają się w trybie zaocznym.