Odwiedziło nas

11172015

Your IP: 3.232.96.22
Dziś jest: 2021-01-27Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Kursy spawania

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (FW) met. MAG (135) - szkolenie podstawowe.

Kurs trwa: 145 godzin.

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych oraz zawodu spawacza.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (FW) met. TIG (141) FM1 stal czarna - szkolenie podstawowe.

Kurs trwa: 103 godziny.

CEL SZKOLENIA ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - j. w.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (FW) met. TIG (141) FM5 stal nierdzewna - szkolenie podstawowe.

Kurs trwa: 111 godzin.

CEL SZKOLENIA ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - j. w.

Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi (FW) met. MAG (135 lub136) - szkolenie ponadpodstawowe.

Kurs trwa: 118 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy mają ukończony podstawowy kursu spawania blach metodą MAG 135 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi (BW) met. TIG (141) - szkolenie ponadpodstawowe.

Kurs trwa: 112 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy mają ukończony podstawowy kurs spawania blach metodą MAG 135 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi (BW) met. MAG (135 lub 136) - szkolenie ponadpodstawowe.

Kurs trwa: 100 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy mają ukończony podstawowy kurs spawania blach metodą MAG 135 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi (BW) met. TIG (141) - szkolenie ponadpodstawowe.

Kurs trwa: 102 godziny.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy mają ukończony podstawowy kurs spawania blach metodą TIG 141 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi (BW) met. TIG (141).

Kurs trwa: 111 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą TIG 141 według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

 

Kurs spawania gazowego blach  (BW)  (311)

Kurs trwa: 128 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia,
  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

 

Kurs spawania gazowego rur (BW) (311)

Kurs trwa: 107 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli podstawowy kurs spawania gazowego blach według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

 

Kurs spawania elektrodami otulonymi blach i rur (111) spoinami pachwinowymi (FW).

Kurs trwa: 163 godziny.

CEL SZKOLENIA - j. w.


WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

 

Kurs spawania elektrodami otulonymi blach (111) spoinami czołowymi (BW).

Kurs trwa: 183 godziny.

CEL SZKOLENIA - j. w.

WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli kurs podstawowego spawania blach elektrodami otulonymi według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

 

Kurs spawania elektrodami otulonymi rur (111) spoinami czołowymi (BW).

Kurs trwa: 157 godzin.

CEL SZKOLENIA - j. w.


WYMAGANIA  WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach elektrodami otulonymi według systemu szkolenia spawaczy stosowanych w Polsce do roku 2007.

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl