Odwiedziło nas

04153667

Your IP: 54.227.76.180
Dziś jest: 2019-01-23

Projekt unijne w ZCEMiP:Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla Kształcenia Morskiego

FaceBookTwitter


Rekrutacja 2018/19

 

Harmonogram naboru do burs i internatów w roku szkolnym 2018/2019.

 LP.

TERMIN

DZIAŁANIE

 

1.

 

11.06-29.06

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy/internatu wraz z wymaganymi załącznikami

Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy dostarczyć tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.

 

2.

 

11.07-13.07

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły Dokument należy dostarczyć tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.

 

3.

 

16.07 (do 15:00)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatów / burs

 

4.

 

16.07-19.07

Deklaracja woli zamieszkania w bursie / internacie.

Kopię/skan dokumentu można przesłać faksem/elektronicznie, oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną.

 

5.

 

20.07 (do 12:00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatów i burs

 

6.

 

20.07-24.07

Przyjmowanie:

odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy/internatu,

 

Kopię/skan dokumentu można przesłać faksem/elektronicznie, oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną do placówki.

 

7.

 

5 dni od wpłynięcia odwołania

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy / internatu

 

8.

 

7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy / internatu

Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy / internatu do Dyrektora placówki

 

9.

 

29.08

Rekrutacja uzupełniająca

 

10.

 

30.08

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatów /burs w naborze uzupełniającym

 

 

II. Procedura przyjmowania wychowanków do Internatu

 

Zasady rekrutacji:

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.( Dz.U. z 2017 r. poz. 586).

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

a)      zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;

b)      postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

c)      podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu    w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu;

d)     postępowanie odwoławcze;

e)      postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji internat dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku  o przyjęcie do internatu wraz z wymaganymi załącznikami.
  2. Wniosek i załączniki pobiera się bezpośrednio ze strony https://nabor.pcss.pl/szczecin
  3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
  4. Do wniosku załącza się zaświadczenie o przyjęciu do szkoły  Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  

 

 

- Technikum Morskie i Politechnicznej -

- Branżowa Szkoła I stopnia -

- LO dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych -

KONTAKT: 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. 91-44-20-933 fax.: 91-44-20-516 e-mail: sekretariat@zce.szczecin.pl